Algemene Voorwaarden

Algemene VoorwaardenAlgemene voorwaarden Bruidsstyliste Roelien / Thuiskapster Roelien

Door een boeking te plaatsen bij Bruidsstyliste Roelien / Thuiskapster Roelien accepteer je automatisch de algemene voorwaarden.

Definities:

Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een dienst van Bruidsstyliste/Thuiskapster Roelien afneemt.
Opdrachtnemer: Bruidsstyliste/ Thuiskapster Roelien onder KVK nummer 04086961 onder naam van Roelien Lenten.
Schriftelijk: Digitale communicatie per email en telefonisch per Whatsapp
Werkdagen: Bruiden in overleg met de bruidsstyliste.
                         : Knipklanten maandagochtend 9.00- 13.30 woensdagochtend 9.00-13.30 en avonden In overleg.
Betaaltermijn: Op de factuur vermelde termijn waarin de betaling voldaan moet worden.
Deelnemer: Zie opdrachtgever.
Overeenkomst: Alles wat Bruidsstyliste Roelien/ Thuiskapster met de opdrachtgever is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.

1. Algemeen:
1.1 KVK nummer 04086961 staat ingeschreven op naam van Roelien Lenten.
1.2 Roelien Lenten staat ingeschreven bij de belastingdienst.

2. Deelnemer:
2.1 Deelnemers die bij Thuiskapster Roelien een afspraak maken voor knippen, kleuren en/ of permanenten van hun haar.
2.2 Deelnemers die een Bruidsarrangement boeken inclusief proefkapsel en proef make up.
2.3 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bruidsstyliste/Thuiskapster Roelien. De overeengekomen overeenkomst van opdracht en de daarbij behorende uitvoering en eventuele afnemende producten ervan tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen of anders aangegeven staat.
2.4 Roelien kan op elk moment de algemene voorwaarden aanpassen. Dit wordt bekend gemaakt op de website en zal ook van toepassing zijn op alle overeengekomen opdrachten en aanbiedingen.
2.5 De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever een offerte heeft aangevraagd en de daarbij behorende informatie ontvangen heeft. De algemene voorwaarden worden hier aan de offerte toegevoegd, welke u kan aanvinken. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het lezen van de algemene voorwaarden.
2.6 Indien een overeenkomst wordt afgesloten door twee of meerdere opdrachtgevers gezamenlijk, dan is ieder van hen hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verbintenissen uit de overeenkomst.
2.7 De bruidsstyliste/Thuiskapster kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door de behandeling. De Bruidsstyliste /Thuiskapster behoudt het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen met uitzondering van alle geboekte opdrachten. Bij het boeken van een bruidsarrangement of knipafspraak gaat de klant automatisch akkoord met de voorwaarden tenzij anders is overeengekomen.
2.8 Roelien is een professionele Bruidsstylist, kapster en schoonheidsspecialiste.

3. Locatie:
3.1 Tenzij anders vermeld, is de basis voor uitvoering van Bruidsstyliste/Thuiskapster op locatie die aangegeven is door de opdrachtgever.
3.2 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor eventuele vergoeding van de parkeerkosten of extra kosten die gemaakt moeten worden om op locatie te komen.

4. Tarieven:
4.1 Bruidsstyliste/ Thuiskapster Roelien behoudt het recht om prijzen ten alle tijden te wijzigen.
4.2 Als de bevestiging definitief is gemaakt, dan geldt de prijsvastigheid voor hetzelfde jaar. Anders geldt als de overeenkomst over 1 á 2 jaar is vastgelegd, dan zijn prijsstijging niet uitgesloten.
4.3 Alle prijzen die vermeld staan op de website en offerte zijn inclusief btw.
4.4 In geval van reiskosten en reistijd zijn de kosten €0.35 cent per kilometer. Eventueel gemaakte parkeerkosten of overige kosten worden apart op het factuur vermeld en komen voor rekening van de opdrachtgever.
4.5 Prijzen en overige waarden gelden voor de betreffende overeengekomen en gelden niet automatisch voor een nieuw aanbod, uitbreiding of verlenging van de al gesloten overeenkomst.

5. Boekingen
Thuiskapster:
5.1 Afspraken kunnen gemaakt worden voor het knippen, kleuren en/ of permanenten van het haar via www.thuiskapster-hoogeveen.nl of via whatsapp op telefoonnummer 06-53203111.
Bruidsstyliste:
5.2 Informatie en offerte aanvraag, vind plaats door het invullen van gegevens via www.bruidsstylsite-hoogeveen.nl of op het telefoonnummer 06-53203111.
5.3 Via e-mail wordt de boeking bevestigd door de opdrachtnemer, de opdrachtgever accordeert tevens op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden door de offerte te bevestigen. De overeenkomst komt gelijk tot stand.
5.4 Indien de opdrachtgever niet binnen 10 kalenderdagen na verzending van de offerte akkoord is gegaan, vervalt deze automatisch.
5.5 De opdrachtgever heeft 10 kalenderdagen om de offerte te accepteren en de aanbetaling te voldoen van €50.- Indien de betaling niet voldaan is, dan wordt de reservering geannuleerd. Indien Bruidsstyliste Roelien gelijktijdig twee offertes de deur uit heeft gedaan voor dezelfde trouwdatum, dan is het wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Uiteraard zal Bruidsstyliste Roelien dit wel kenbaar maken bij het versturen van de offerte dat er nog een optionele reservering voor die trouwdatum is.
5.6 De offerte wordt altijd per e-mail verzonden.
5.7 De proefsessie zal 4-6 weken voor de bruiloft op de overeengekomen locatie plaatsvinden, tenzij het anders wordt overlegd met Bruidsstyliste Roelien.

6. Betalingen:
Thuiskapster:
6.1 Voor thuiskapster dient de betaling te worden voldaan tijdens uw afspraak. Dit kan contant of per overboeking bij einde opdracht.
Bruidsstyliste:
6.2 De opdrachtgever betaald €50 euro voor het vastzetten van de trouwdatum. In de opmaak van de factuur zal dit bedrag worden verrekend. Tenzij anders wordt aangegeven.
6.3 Na de aanbetaling van €50 euro staat de trouwdatum vast voor het bruidsarrangement.
6.4 Opdrachtgever ontvangt twee facturen. Eerste betaling van proefsessie vindt plaats via factuur en dient 10 werkdagen na de sessie voldaan te zijn. Tweede factuur van de gemaakte kosten ontvangt de opdrachtgever na de trouwdag, dit factuur moet worden voldaan binnen 7 werkdagen. Indien de
betaling niet op tijd voldaan wordt, dan wordt er betalingsherinnering en zo nodig een aanmaning gestuurd.
6.5 Werkzaamheden die niet vooraf zijn overeengekomen maar wel worden uitgevoerd op de bruiloft op basis van regie van de opdrachtgever zullen achteraf worden gefactureerd aan de opdrachtgever of derden.
6.6. Betaling factuur:
Rekeningnummer: NL42 KNAB 0407209611
Ten name van Roelien Lenten
Onder vermelding van: Factuurnummer en naam

7 . Extension verhuur:
7.1 Extension verhuur €35.- per streng.
7.2 Extension binnen 1-2 werkdagen retourneren.
7.3 Extension niet wassen, goed verpakt terugsturen.
7.4 Extension per brievenbusenvelop terugsturen naar: De kievit 21 7905CE Hoogeveen
7.5 Kosten betreft retourneren zijn voor de opdrachtgever.
7.6 Er zitten extra kosten verbonden aan extension die niet tijdig zijn geroutineerd door de opdrachtgever, deze kosten bedragen per streng €50.-. Mits anders schriftelijk is overeengekomen.

8. Overmacht:
8.1 Indien Bruidsstyliste/Thuiskapster Roelien door overmacht verhinderd is om bij de afspraak aanwezig te zijn, zijn opdrachtgever noch Roelien verplicht om de verbintenis tussen beide partijen te verbreken.
8.2 Beide partijen moeten elkaar zo spoedig mogelijk schriftelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo kunnen beide partijen in overleg een oplossing vinden.
8.3 Schade geleden als gevolg van overmacht komen niet voor rekening van opdrachtnemer.
8.4 Bij ernstige ziekte of overlijden van eerstegraads familie (partner, ouders, schoonouders, kinderen, broers en/of zussen) kan een trouwdag kosteloos verzet worden. Voor annuleringen gelden de normale annuleringsvoorwaarden met uitzondering van overlijden/ziekte partner.
8.5 Bij uitbraak van bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, externe oorzaken zoals natuurrampen, pandemie, epidemie, oorlogssituaties en andere niet voorspellende externe factoren kan een bruiloft eenmalig kosteloos worden verzet. Indien jullie de tweede datum ook willen verzetten terwijl er wel een (aangepaste) bruiloft mogelijk is, dan worden er extra kosten in rekening gebracht.
8.6 Bij het compleet annuleren gelden wel de normale annuleringsvoorwaarden. Tenzij anders in overleg is afgesproken.

9. Klachten:
9.1 Klachten over het geleverde werk dienen voor vertrek van de bruid styliste op de bruiloftsdag te worden gemeld.
9.2 Er is geen niet goed, geld terug garantie.
10. Intellectuele eigendom:
10.1 De opdrachtgever geeft Bruidsstyliste/Thuiskapster toestemming voor gebruik voor promotionele doeleinden zoals portofolio, Social media en competities.
10.2 De opdrachtgever kan voor de vastgelegde proefsessie schriftelijk bezwaar maken tegen publicatie

11. Annuleren:
Bruidsstyliste
11.1 De opdrachtgever kan de overeenkomst schriftelijk annuleren per mail of per post.
11.2 Bij annulering van de trouwdatum, vervalt de reservering per direct. De vooraf betaalde kosten van €50.- zijn voor de opdrachtnemer en kunnen niet worden geïncasseerd door de opdrachtgever.
Thuiskapster
11.3 De opdrachtgever kan de overeenkomst schriftelijk annuleren per mail of per Whatsapp.

12. Verzetten:
12.1 Prijsvastheid geldt tot de bruiloftsdatum conform offerte. Wordt de bruiloftsdatum verzet door de opdrachtgever, zal er rekening moeten worden gehouden met eventuele prijswijzigingen, een nieuw offerte zal worden opgemaakt door de opdrachtnemer.
12.2 Bij bijzondere situaties zoals pandemie, epidemie, oorlogssituaties of andere extreme factoren zie artikel 7.5 overmacht.

13. Privacy:
13.1 Bruidsstyliste Roelien verwerkt in kader van de overeenkomst verkregen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wet en regelgeving. Gegevens worden enkel gebruikt tijdens het sluiten en de duur van de overeenkomst en nooit doorgegeven aan derden tenzij anders overeengekomen.

14. Contactformulier:
14.1 De ingevulde gegevens van de opdrachtgever op de website, per mail worden bewaard zo lang als de aard van het formulier of de inhoud van de email nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling ervan.

15. Website:
15.1 De websites zijn: www.bruidsstyliste-hoogeveen.nl en www.thuiskapster-hoogeveen.nl.
15.2 Bruidsstyliste/thuiskapster Roelien is ten allen tijde gerechtigd de website aan te passen qua lay-out, tekst, inhoud en verdere noodzakelijkheden ter beoordeling van bruidsstyliste/Thuiskapster Roelien.
15.3 De website van Bruidsstyliste /Thuiskapster Roelien maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
15.4 Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik? Stuurt u dan een e-mail naar info@bruidsstyliste-hoogeveen.nl of info@thuiskapster-hoogeveen.nl.
Postadres:
De Kievit 21
7905 CE Hoogeveen
Wilt u meer zien van mijn creaties?
Ga dan naar mijn Facebook (bruidsstyliste en visagiste Roelien) of Instagram (bruidsstyliste_roelien) en like mijn pagina of laat een bericht achter.

Copyright © 2019 Thuiskapster / bruidsstyliste Hoogeveen.nl
Top